Giới thiệu

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Bình Dương (BIAC) là Trung tâm trọng tài đầu tiên được thành lập tại tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 2069/QĐ-BTP và Giấy phép số 28/BTP/GP ngày 06/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, luôn được cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá là một trong những trung tâm trọng tài có quy mô và uy tín nhất tại tỉnh Bình Dương.

Trung tâm Trọng Tài Quốc tế Bình Dương (BIAC) có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại; tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại; và tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Bình Dương (BIAC) có trụ sở tại tầng 19, tòa nhà Becamex Tower, 230 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Mục tiêu của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Bình Dương (BIAC) là thúc đẩy sự phát triển của phương thức giải quyết tranh chấp trọng tài theo quy định của pháp luật một cách công bằng, thuận lợi, bảo mật và nhanh chóng nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên tranh chấp.

Trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Bình Dương (BIAC) độc lập, khách quan, vô tư, bảo đảm tuân theo quy định của pháp luật và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội.

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Bình Dương (BIAC) luôn là chỗ dựa về công lý của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội tại tỉnh Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung.

Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Bình Dương (BIAC): Ông NGUYỄN VĂN HIỀN PHÚC

Chức vụ hiện tại:

– Uỷ viên Hội đồng Luật sư toàn quốc – Liên Đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ I (2009 – 2014), nhiệm kỳ II (2014 – 2019), nhiệm kỳ III (2019 – 2026)

– Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ VI (2011 – 2014), nhiệm kỳ VII ( 2014 – 2019), nhiệm kỳ III ( 2019 – 2024)

– Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khoá VIII (2011 – 2016), khóa IX (2016 – 2021), khóa  X (2021 – 2026)

– Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP (Tổng Công ty Becamex, mã chứng khoán: BCM), nhiệm kỳ I (2018 – 2023), nhiệm kỳ II (2023 – 2028)

– Giám đốc Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm).