Members - Trương Quốc Hưng

Trương Quốc Hưng

Phó chủ tịch BIAC

Công việc: Thạc sĩ Luật, Luật sư – Giám đốc Công ty Luật BiLaw, Phó Chủ tịch BIAC.

Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh thương mại, Bất động sản, Xây dựng.