Members - Nguyễn Văn Phóng

Nguyễn Văn Phóng

Phó Chủ tịch BIAC

Công việc: Luật sư, Phó Chủ tịch BIAC.

Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh thương mại, Bất động sản, Xây dựng.