Members - Nguyễn Văn Hiền Phúc

Nguyễn Văn Hiền Phúc

Chủ tịch BIAC

Công việc: Giám đốc Công ty Luật BCM,
Luật sư – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương, Đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương, Chủ tịch BIAC

Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư, Kinh doanh thương mại, Bất động sản, Xây dựng.