Members - Đoàn Văn Thuận

Đoàn Văn Thuận

Phó chủ tịch BIAC

Công việc: Thạc sĩ Luật và Kinh tế, Giám đốc Công ty CP Kinh doanh và phát triển Bình Dương (TDC).

Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư, Kinh doanh thương mại, Bất động sản, Xây dựng.